Cenník


Základná dĺžka štandardnej SMS správy je 160 znakov. Ak je počet znakov v texte väčší ako 160 znakov, text sa rozdelí na viac SMS správ. Výsledná cena SMS je násobkom ceny štandardnej SMS, ak všetky použité znaky sú zo znakovej sady ASCII okrem znaku '@'!

Pred odoslaním SMS zo súboru alebo cez API odporúčame skontrolovať jej formát resp. dĺžku napríklad aj v našom rozhraní. V príklade nižšie môžeme vidieť, že správa má viac ako 160 znakov, čo spôsobí zvýšenie ceny správy na dvojnásobok (podľa tabuľky nižšie).

Ceny služieb:

Služba
Cena
Vytvorenie ALIASU
10 €
Vegenerovanie integračných údajov
0 €

1 SMS do slovenských sietí 0,03312 €/SMS

Ceny SMS správ podľa krajiny príjemcu:

Len znaky zo znakovej sady ASCII
Použitý znak mimo znakovej sady ASCII
Krajina € / SMS € / SMS € / SMS € / SMS € / SMS € / SMS
Počet znakov do 160 od 160 do 306 od 306 do 459 do 70 od 70 do 134 od 134 do 201
Slovensko 0,033 0,066 0,099 0,033 0,066 0,099
Belgicko 0,04 0,08 0,12 0,04 0,08 0,12
Bosna a Herzegovina 0,03 0,06 0,09 0,03 0,06 0,09
Bulharsko 0,07 0,14 0,21 0,07 0,14 0,21
Cyprus 0,03 0,06 0,09 0,03 0,06 0,09
Česká republika 0,04 0,08 0,12 0,04 0,08 0,12
Dánsko 0,035 0,070 0,105 0,035 0,070 0,105
Estónsko 0,045 0,090 0,135 0,045 0,090 0,135
Fínsko 0,03 0,06 0,09 0,03 0,06 0,09
Francúzsko 0,068 0,136 0,204 0,068 0,136 0,204
Grécko 0,06 0,12 0,18 0,06 0,12 0,18
Holandsko 0,065 0,130 0,195 0,065 0,130 0,195
Chorvátsko 0,04 0,08 0,12 0,04 0,08 0,12
Írsko 0,03 0,06 0,09 0,03 0,06 0,09
Lichtenštajnsko 0,03 0,06 0,09 0,03 0,06 0,09
Litva 0,055 0,110 0,165 0,055 0,110 0,165
Lotyšsko 0,025 0,050 0,075 0,025 0,050 0,075
Luxemburg 0,03 0,06 0,09 0,03 0,06 0,09
Maďarsko 0,06 0,12 0,18 0,06 0,12 0,18
Malta 0,025 0,050 0,075 0,025 0,050 0,075
Monaco 0,035 0,070 0,105 0,035 0,070 0,105
Nemecko 0,06 0,12 0,18 0,06 0,12 0,18
Nórsko 0,05 0,10 0,15 0,05 0,10 0,15
Poľsko 0,035 0,070 0,105 0,035 0,070 0,105
Portugalsko 0,06 0,12 0,18 0,06 0,12 0,18
Rakúsko 0,06 0,12 0,18 0,06 0,12 0,18
Rumunsko 0,07 0,14 0,21 0,07 0,14 0,21
Slovinsko 0,035 0,070 0,105 0,035 0,070 0,105
Srbsko 0,025 0,050 0,075 0,025 0,050 0,075
Španielsko 0,065 0,13 0,195 0,065 0,13 0,195
Švajčiarsko 0,035 0,070 0,105 0,035 0,070 0,105
Švédsko 0,04 0,08 0,12 0,04 0,08 0,12
Taliansko 0,06 0,12 0,18 0,06 0,12 0,18
Ukrajina 0,05 0,1 0,15 0,05 0,1 0,15
Veľká Británia 0,045 0,090 0,135 0,045 0,090 0,135