SOAP rozhranie


SMSfarm obsahuje SOAP rozhranie, ktoré je štandardom pre integráciu systémov na všetkých platformách SOAP rozhranie môžeš zaintegrovať SOAP na populárnych plaformách ako je PHP, JAVA, Python, Perl, C++, .NET, C#, etc. Stačí, ak nájdeš knižnicu SOAP pre tvoju platformu a napíšeš pár riadkov kódu, ktorými implementuješ náše API..

Bezpečnostné kľúče
Pre využitie nášho API budeš potrebovať dva bezpečnostné kľúče. Integračné ID a Integračné heslo , ktoré nájdeš vo svojom profil. Taktiež môžeš jednoducho vykopírovať príklady nižšie, ktoré už obsahujú tvoje osobné bezpečnostné kľúče v prípade, ak si už prihlásený.

Podpisový algoritmus
Pomocou jednoduchého ale zároveň mocného algoritmu nebude tvoje heslo nikdy vyzradené. Jeho implementáciu môžeš vidieť v nižších príkladoch


PHP príklad

Príklad odoslania správy v jazyku PHP

      <?php
        // http://www.php.net/manual/en/class.soapclient.php
        // Uncomment following line in /etc/php.ini
        // extension=soap.so

        try {
          // one or more recipients separated by comma
          $recipient = "+1 800 123 4567";

          $code = "sample-code";
          $signature = substr(md5($code.$recipient), 10, 11);
          $sender = "your ALIAS or PHONE NUMBER";

          $values = array(
            "integration_id" => "sample-id",
            "sender" => $sender,
            "recipient" => $recipient,
            "message" => "PHP SOAP test using smsfarm.sk API",
            "signature" => $signature
            );

          $client = new SoapClient("http://app.smsfarm.sk/api/?wsdl");

          $request_id = $client->SendMessage($values);
          print_r($request_id);

          // request_id is a unique number, which can be used to obtain delivery status
          // wait 1-3 minutes to receive delivery status
          // it take few minutes for message to be delivered to cell phone

        } catch (Exception $e) {
          print_r($e->getMessage());
        }
      ?>
      
Stav doručenia

Pre získanie stavu doručenia správy, použi procedúruGetMessageStatus a pridaj parametre request_id a number..

      <?php
        try {
          $recipient = "+1 800 123 4567";
          $code = "sample-code";
          $request_id = '12345'; // output from previous example

          // sign request_id parameter
          $signature = substr(md5($code.$request_id), 10, 11);

          $values = array(
            "integration_id" => "${source.integration_id}",
            "request_id" => $request_id,
            "number" => $recipient,
            "signature" => $signature
            );

          $client = new SoapClient("http://app.smsfarm.sk/api/?wsdl");

          $delivery_status = $client->GetMessageStatus($values);
          print_r($delivery_status);

          // Delivery statuses:
          // QUEUED - message is queued and will be sent shortly
          // SENDING - message is being sent right now
          // SENT - message was sent successfully
          // DELIVERED - message was delivered to cell phone
          // INVALID-NUMBER - no valid number was supplied in request
          // MESSAGE-CANCELLED - message was cancelled by user
          // MESSAGE-EXPIRED - delivery time expired
          // MESSAGE-UNDELIVERED - message not delivered for unknown reason
          // SENT-DELIVERY-UNKNOWN - message was sent, but delivery status is unknown
          // COUNTRY-FORBIDDEN - destination country is forbidden, contact us
          // SENDING-FAILED - uknown error while sending

        } catch (Exception $e) {
          print_r($e->getMessage());
        }
      ?>
      
Časovaná správa

Pre načasovanie odoslania správy v budúcnosti, použi procedúru SendScheduledMessagea pridaj parameter send_time podľa príkladu..

      <?php
        try {
          // one or more recipients separated by comma
          $recipient = "+1 800 123 4567";

          $code = "sample-code";
          $signature = substr(md5($code.$recipient), 10, 11);
          $sender = "your ALIAS or PHONE NUMBER";

          $values = array(
            "integration_id" => "${source.integration_id}",
            "sender" => $sender,
            "recipient" => $recipient,
            "send_time" => date("Y-m-d H:i"),
            "message" => "PHP SOAP test using smsfarm.sk API",
            "signature" => $signature
            );

          $client = new SoapClient("http://app.smsfarm.sk/api/?wsdl");

          $result = $client->SendScheduledMessage($values);
          print_r($result);

        } catch (Exception $e) {
          print_r($e->getMessage());
        }
      ?>
      
Zostávajúci kredit

Pre získanie informácie o zostávajúcom kredite, použi procedúru GetCreditAmount. V tomto prípade podpisuje tvoje integračné ID

      <?php
        try {
          $recipient = "+1 800 123 4567";
          $code = "sample-code";

          $signature = substr(md5($code.$integration_id), 10, 11);

          $values = array(
            "integration_id" => $integration_id,
            "signature" => $signature
            );

          $client = new SoapClient("http://app.smsfarm.sk/api/?wsdl");

          $result = $client->GetCreditAmount($values);
          print_r($result);

        } catch (Exception $e) {
          print_r($e->getMessage());
        }
      ?>